Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
40/ 30°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41/ 28°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
41/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:25
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:20
Thấp/Cao

19°/37°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0