Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:11 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

996 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:51
Thấp/Cao

24.7°/32.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

9.78