Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:29 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa vừa
Thị xã Mường Lay
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

0.37 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0