Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:18 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:45
Mưa nhẹ
Thị xã Mường Lay
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0