Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
35/ 19.1°
Sáng/Tối
17/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 17.1°
Sáng/Tối
17.8/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 18.9°
Sáng/Tối
16.7/ 24.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 23°
Sáng/Tối
14.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 23.9°
Sáng/Tối
18/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.2/ 25.5°
Sáng/Tối
20/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.9/ 24°
Sáng/Tối
19.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 23.3°
Sáng/Tối
18.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 24.6°
Sáng/Tối
21.4/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.1/ 25°
Sáng/Tối
21.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 21.5°
Sáng/Tối
20.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.3/ 21.6°
Sáng/Tối
19.3/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 25.9°
Sáng/Tối
17.4/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.9/ 27.1°
Sáng/Tối
19.1/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:16
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:10
Thấp/Cao

15.4°/34.6°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

14.1 °C

Chỉ số UV

3.36