Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 25.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Thấp/Cao

24.3°/35.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0