Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:25
Mưa nhẹ
Thị xã Mường Lay
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:23
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0