Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:00 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:23
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:20
Thấp/Cao

19°/36°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.53