Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:39 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 20.5°
Sáng/Tối
19.9/ 29.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 22.2°
Sáng/Tối
17.2/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 19.8°
Sáng/Tối
17.9/ 25.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 23°
Sáng/Tối
19.9/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 22.4°
Sáng/Tối
19.6/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 20.4°
Sáng/Tối
19.5/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.2/ 16.9°
Sáng/Tối
19/ 19.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 21.5°
Sáng/Tối
16.5/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 24.7°
Sáng/Tối
18.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 26°
Sáng/Tối
20.5/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:12
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:09
Thấp/Cao

17.4°/36.9°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

8.57