Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.2/ 15.4°
Sáng/Tối
15.3/ 16.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21.9°
Sáng/Tối
16.4/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 23.6°
Sáng/Tối
20.8/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.4/ 23°
Sáng/Tối
20.9/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 24.8°
Sáng/Tối
20.7/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.8/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 23.1°
Sáng/Tối
20.2/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 25.8°
Sáng/Tối
22.9/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.2°
Sáng/Tối
22.5/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.4°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
22.4/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
22/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25.6°
Sáng/Tối
22.2/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 26°
Sáng/Tối
22.4/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 26.4°
Sáng/Tối
22.7/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 26.7°
Sáng/Tối
20.3/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 25.2°
Sáng/Tối
22.5/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
23.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:21
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:11
Thấp/Cao

13.2°/35.9°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

6.4