Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:46 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Nhiều mây

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.05 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.16 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.15 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.86 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.15 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Mây cụm

01:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.99 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.99 km/giờ

07:00

15°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.91 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
69%
0.88 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
65%
0.25 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
68%
0.86 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.06 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Mây cụm

01:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.91 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.93 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
80%
0.86 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.65 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.75 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.07 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Nhiều mây

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.13 km/giờ

04:00

17°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.87 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.89 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.08 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.22 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
66%
1.36 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.27 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mây cụm

01:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.1 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.93 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.92 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
70%
1.21 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.07 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.01 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.19 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:24
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
1.08 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.94 km/giờ
Thị xã Mường Lay
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

4.74 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0