Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:27 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa

07:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.41 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.77 km/giờ

16:00

32.7°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
0.72 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.55 km/giờ

22:00

24.8°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
88%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 24.8°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.4 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.41 km/giờ

07:00

25.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.42 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.5°C
Mây thưa Mây thưa
56%
0.53 km/giờ

13:00

34.6°C / 39.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.19 km/giờ

16:00

33.1°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.95 km/giờ

19:00

26.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.36 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.38 km/giờ

04:00

23.8°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.3 km/giờ

10:00

30.3°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.71 km/giờ

13:00

31.6°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.81 km/giờ

16:00

32.1°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.69 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.93 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.31 km/giờ

04:00

24.4°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.35 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

10:00

27.6°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.46 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.22 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.03 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.1 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.1 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.13 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.29 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.08 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

19:00

24.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.14 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ

01:00

23.5°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.24 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.34 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Thấp/Cao

22.5°/35.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.02