Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:56 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
24/ 20.1°
Sáng/Tối
19.5/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Mưa nhẹ

16:00

25.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.38 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.47 km/giờ

22:00

21.6°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.7°
Sáng/Tối
20.9/ 23.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20.4°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.37 km/giờ

04:00

20.3°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ

07:00

20.7°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.13 km/giờ

10:00

23.9°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.3 km/giờ

13:00

24°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.52 km/giờ

16:00

25.7°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.22 km/giờ

19:00

21.1°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ

22:00

21.1°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.12 km/giờ
Ngày/Đêm
22.3/ 18.5°
Sáng/Tối
20.1/ 22.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20.3°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.12 km/giờ

04:00

20.7°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.38 km/giờ

07:00

20.8°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

10:00

23.7°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.1 km/giờ

13:00

23.2°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.07 km/giờ

16:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.35 km/giờ

19:00

20.7°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.43 km/giờ

22:00

18.9°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
18.9/ 17.1°
Sáng/Tối
17.9/ 20.6°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Nhiều mây

01:00

18.7°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.07 km/giờ

04:00

17.2°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.84 km/giờ

07:00

18°C / 17.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.86 km/giờ

10:00

18.6°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.86 km/giờ

13:00

20.8°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.78 km/giờ

16:00

20.5°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.67 km/giờ

19:00

16°C / 16.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.3 km/giờ

22:00

17.4°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.2 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Thấp/Cao

19.1°/25.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

2.41