Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:46 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Nhiều mây
Thị xã Mường Lay
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0