Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:45 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.52