Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 20/01/2022
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:48
Thấp/Cao

12°/17°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8.56 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.42