Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:29 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.9/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21.2°
Sáng/Tối
22.3/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.2/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.9/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Thấp/Cao

21°/28.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

3.42