Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:00 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa nhẹ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.88 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.72 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.37 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.47 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.75 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.48 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
100%
0.19 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
100%
0.28 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
0.26 km/giờ

13:00

32°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
0.55 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.63 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.83 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.69 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.5 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.8 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.18 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.04 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.96 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.66