Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:28
Bầu trời quang đãng
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Thấp/Cao

12°/25°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

4.22