Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:37 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Thấp/Cao

21°/39°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0