Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 21.6°
Sáng/Tối
20.3/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 22.9°
Sáng/Tối
19.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 22°
Sáng/Tối
21.4/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.5°
Sáng/Tối
20.8/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.6°
Sáng/Tối
23.7/ 22.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22.2/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 23.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 21.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Thấp/Cao

19.1°/32.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0