Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:54 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
9/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:01
Mây rải rác
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:55
Thấp/Cao

12°/30°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

1.33