Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:07 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:02
Thấp/Cao

19°/32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0