Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:21 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa nhẹ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.97 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.08 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.08 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.58 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.45 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.36 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.25 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.63 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.03 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.38 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.28 km/giờ

13:00

31°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.79 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.05 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.39 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
96%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.12 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.2 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.4 km/giờ

13:00

31°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
0.82 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.91 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.04 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
95%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.98 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.88 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.68 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.93 km/giờ

13:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.82 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.61 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.69 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.19 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.57 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.86