Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:50 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.9 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.92 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.98 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.95 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.7 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.76 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.48 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.51 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.32 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.49 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.2 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.74 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.95 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.98 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.94 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.78 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.06 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.58 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.53 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.12 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.76 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.89 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.36 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.4 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.77 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.39 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.45 km/giờ

16:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.71 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.85 km/giờ
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

0.23 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0