Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:20 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.9 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.22 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.09 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.91 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
1.31 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.11 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.23 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
1.21 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
94%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mây thưa Mây thưa
98%
1.11 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.67 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mây rải rác Mây rải rác
61%
0.72 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.03 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.75 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.91 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
68%
0.97 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.76 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.27 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.15 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.14 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.1 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.13 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.95 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.4 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:47
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.94 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.09 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.92 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.84 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.78 km/giờ
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.09

Tin tức thời tiết