Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:31 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa

01:00

22.5°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.09 km/giờ

04:00

22.9°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.22 km/giờ

07:00

23.2°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.33 km/giờ

10:00

27.8°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.86 km/giờ

13:00

27.2°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.49 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.06 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.86 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 23.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa cường độ nặng

01:00

22.8°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ

04:00

22.1°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.3 km/giờ

10:00

27.6°C / 29.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.72 km/giờ

13:00

28.8°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.42 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.06 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.37 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.9°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 21.1°
Sáng/Tối
22.5/ 22.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa cường độ nặng

01:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.49 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.5°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.83 km/giờ

07:00

22.9°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.86 km/giờ

10:00

22.8°C / 23.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.01 km/giờ

13:00

22.2°C / 23.5°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.69 km/giờ

16:00

23°C / 23.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.47 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.75 km/giờ

04:00

21.3°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.54 km/giờ

07:00

22.1°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.53 km/giờ

10:00

23.2°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ

13:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.19 km/giờ

16:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.07 km/giờ

19:00

22.7°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.84 km/giờ

22:00

22.3°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ

01:00

21.5°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.89 km/giờ

04:00

22°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.85 km/giờ

07:00

22.3°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.29 km/giờ

13:00

27.6°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.87 km/giờ

16:00

27.8°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.11 km/giờ

19:00

23.4°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.77 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Thấp/Cao

23°/28.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0