Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:03 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:23
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:19
Thấp/Cao

20°/35°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0