Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:48 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa vừa
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.27