Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Thấp/Cao

18°/33°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0