Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
24.2/ 21.8°
Sáng/Tối
20.6/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 22.6°
Sáng/Tối
20.7/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 21.7°
Sáng/Tối
21.3/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.5°
Sáng/Tối
23.7/ 23.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.8/ 24.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
22.8/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 23.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 22.4°
Sáng/Tối
24.3/ 23.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Thấp/Cao

19.5°/31.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

0