Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
28.7/ 21.5°
Sáng/Tối
17.6/ 23.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.1/ 18.4°
Sáng/Tối
19.2/ 20.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 18.3°
Sáng/Tối
18.6/ 20.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18.9°
Sáng/Tối
16.8/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 20.5°
Sáng/Tối
16.5/ 21.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 18.9°
Sáng/Tối
16.9/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22.4/ 17.9°
Sáng/Tối
17.6/ 17.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 16.7°
Sáng/Tối
14.6/ 17.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.7/ 13°
Sáng/Tối
12.9/ 13.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 12.8°
Sáng/Tối
11.4/ 15.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 12.4°
Sáng/Tối
10.4/ 14.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.9/ 11.2°
Sáng/Tối
9.8/ 13.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23.2/ 12.4°
Sáng/Tối
8.1/ 14.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.2/ 14.8°
Sáng/Tối
10.9/ 16.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.2/ 12.1°
Sáng/Tối
12.2/ 14.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 17.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:25
Thấp/Cao

17.9°/29.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

0