Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:28 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:26
Nhiều mây
Huyện Mường Chà
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.2