Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.04