Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:37 | 16/06/2024
Thấp/Cao
23.4/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.7°
Tầm nhìn
8.48 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
9.79 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.1/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.9/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:51
Thấp/Cao

22.1°/28.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.99 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.97