Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Huyện Điện Biên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:48
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.12