Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:38 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:23
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:19
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0