Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:40 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
37.8/ 25.4°
Sáng/Tối
20.7/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 29.2°
Sáng/Tối
25.7/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.2/ 30.4°
Sáng/Tối
23.5/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
43.2/ 30.6°
Sáng/Tối
27.8/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 24.3°
Sáng/Tối
26.9/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 22.8°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
40.9/ 28.9°
Sáng/Tối
25.3/ 34.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 33.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
42.2/ 30.2°
Sáng/Tối
28.4/ 38.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
43.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 35.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
43.1/ 28.9°
Sáng/Tối
29.4/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
42.1/ 25°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.8/ 28.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.9/ 27.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 22.8°
Sáng/Tối
25.6/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 37.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:28
Thấp/Cao

23°/42.4°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

4.86