Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Nhiều mây
Huyện Điện Biên
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0