Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa vừa
Huyện Điện Biên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.26