Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.39 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.56 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.76 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.86 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.4 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.31 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.32 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.79 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
0.29 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.53 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.54 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.66 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.44 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.21 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.28 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.37 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.22 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.1 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.27 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.22 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.72 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.43 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.93 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.34 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.38 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.4 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.03 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.4 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.79