Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ

13:00

32°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
0.54 km/giờ

16:00

31°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
0.84 km/giờ

19:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.85 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.76 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.42 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.34 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.06 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
1.08 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.53 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.74 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.63 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.01 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.17 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.87 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.54 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.68 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.41 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.64 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.72 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.18 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.02 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.76 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.93 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.16 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.03 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.76 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.66 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.47 km/giờ
Huyện Điện Biên
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

11.41