Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:25 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
10/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:02
Mây rải rác
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:56
Thấp/Cao

14°/33°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0