Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
38.3/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 26.2°
Sáng/Tối
22.4/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.6/ 27.3°
Sáng/Tối
21.7/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
42.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.3/ 28.5°
Sáng/Tối
24.2/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.3/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
42.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 31.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.9/ 30.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Thấp/Cao

22.2°/38.3°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

0