Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:33 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:52
Thấp/Cao

23.7°/34.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.22