Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:29 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0