Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:25 | 23/07/2024
Thấp/Cao
20.3/ 20°
Tầm nhìn
1.08 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.8/ 20.7°
Tầm nhìn
0.98 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.4/ 20.5°
Tầm nhìn
0.85 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.7°
Tầm nhìn
9.95 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.7/ 21.4°
Tầm nhìn
3.32 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.1/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.8/ 20.1°
Tầm nhìn
0.81 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

20.4°/23.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

10.61