Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:24 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
22/ 20.8°
Sáng/Tối
20.9/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.5/ 19.6°
Sáng/Tối
19.1/ 20.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.9/ 20.1°
Sáng/Tối
19.7/ 20.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.5/ 19.1°
Sáng/Tối
20.9/ 20.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20.3°
Sáng/Tối
19.2/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.1/ 20.6°
Sáng/Tối
20.1/ 20.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 20.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 19.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.5/ 20.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 20.8°
Sáng/Tối
20.6/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

19.7°/21.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

0.39 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

9.05