Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 21.5°
Sáng/Tối
19.4/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 21.9°
Sáng/Tối
19.7/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 21.2°
Sáng/Tối
20.1/ 33.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 22.9°
Sáng/Tối
20/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 20.2°
Sáng/Tối
21.2/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 20.1°
Sáng/Tối
19.3/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 21.6°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 21.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20.1/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 21.7°
Sáng/Tối
19.3/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Thấp/Cao

19.7°/36.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

0