Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 21.6°
Sáng/Tối
21.8/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.2/ 23.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 21.5°
Sáng/Tối
20.5/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21.7°
Sáng/Tối
20.6/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.2/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 21.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Thấp/Cao

20°/26.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0