Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:07 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
23.8/ 20.5°
Sáng/Tối
20.6/ 21.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ

07:00

20.8°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.1 km/giờ

10:00

21.9°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.99 km/giờ

13:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.68 km/giờ

16:00

21°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.37 km/giờ

19:00

20.4°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.74 km/giờ

22:00

20.8°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.9°
Sáng/Tối
20.6/ 21.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.38 km/giờ

04:00

21°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.35 km/giờ

07:00

20.9°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.45 km/giờ

10:00

21.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.92 km/giờ

13:00

22.3°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.08 km/giờ

16:00

21.2°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.72 km/giờ

19:00

21.2°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.27 km/giờ

22:00

20.7°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.75 km/giờ
Ngày/Đêm
20.3/ 20.8°
Sáng/Tối
20.3/ 21.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ

01:00

20.7°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.99 km/giờ

04:00

21°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.83 km/giờ

07:00

20.8°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.98 km/giờ

10:00

20.1°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.77 km/giờ

13:00

20.9°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.66 km/giờ

16:00

21.6°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.24 km/giờ

19:00

20.8°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.19 km/giờ

22:00

20.2°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21.3°
Sáng/Tối
20.2/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ

01:00

20.5°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.17 km/giờ

04:00

20.3°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.32 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.23 km/giờ

10:00

21.8°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.11 km/giờ

13:00

23.6°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.06 km/giờ

16:00

22.9°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.65 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.49 km/giờ

22:00

21.6°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.15 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

20.2°/24.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.14 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0