Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:31 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.68 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.35 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.07 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.34 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.4 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.55 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.9 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.47 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.33 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.04 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.27 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.37 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.46 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.59 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.16 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
2.04 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.59 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.91 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.35 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.87 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.97 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.51 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.49 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.43 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.43 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.96