Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:15 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.4/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 22.7°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 22.1°
Sáng/Tối
23.7/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 22.4°
Sáng/Tối
22.6/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.9°
Sáng/Tối
22.6/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.7°
Sáng/Tối
21.4/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 20°
Sáng/Tối
21.2/ 21.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 20.3°
Sáng/Tối
21.3/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 20.3°
Sáng/Tối
20.3/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21°
Sáng/Tối
22.9/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.7°
Sáng/Tối
21.9/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 21.7°
Sáng/Tối
21.7/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19°
Sáng/Tối
20.6/ 20.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 20.6°
Sáng/Tối
20.6/ 22.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 20.6°
Sáng/Tối
21.2/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 19.5°
Sáng/Tối
20.5/ 19.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 20°
Sáng/Tối
20.4/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.8/ 20.7°
Sáng/Tối
21.5/ 22.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 20.4°
Sáng/Tối
22.7/ 20.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.7°
Sáng/Tối
21.8/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 26.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Thấp/Cao

19.4°/32.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

2.87