Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:03 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
33/ 18.1°
Sáng/Tối
16.1/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Bầu trời quang đãng

07:00

17.1°C / 17.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
1.17 km/giờ

10:00

25°C / 25.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
58%
0.93 km/giờ

13:00

33°C / 32.4°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
26%
0.82 km/giờ

16:00

32.8°C / 31.5°C
Mây thưa Mây thưa
26%
1.1 km/giờ

19:00

25.9°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
48%
2.71 km/giờ

22:00

18.9°C / 18.6°C
Mây cụm Mây cụm
79%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 18°
Sáng/Tối
15.5/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Bầu trời quang đãng

01:00

17.9°C / 17.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.61 km/giờ

04:00

16.8°C / 17°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.92 km/giờ

07:00

17.3°C / 18°C
Mây thưa Mây thưa
88%
1.77 km/giờ

10:00

27.1°C / 27.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
43%
2.03 km/giờ

13:00

32.9°C / 30.4°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
26%
2.92 km/giờ

16:00

31.4°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
27%
3.5 km/giờ

19:00

24°C / 23.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.73 km/giờ

22:00

19.5°C / 19.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 18.7°
Sáng/Tối
16.2/ 25.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Mây cụm

01:00

17.3°C / 17°C
Mây thưa Mây thưa
94%
2.63 km/giờ

04:00

16.5°C / 16.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.79 km/giờ

07:00

17.7°C / 17.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.26 km/giờ

10:00

29.1°C / 27.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
29%
1.67 km/giờ

13:00

34.8°C / 32.4°C
Mây cụm Mây cụm
13%
1.15 km/giờ

16:00

33.9°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
17%
1.67 km/giờ

19:00

23.7°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.84 km/giờ

22:00

18.5°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 19.4°
Sáng/Tối
19.5/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18.9°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.8 km/giờ

04:00

17.6°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.3 km/giờ

07:00

19.3°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.81 km/giờ

10:00

24.7°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
65%
2.2 km/giờ

13:00

27.6°C / 28.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.8 km/giờ

16:00

25.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.98 km/giờ

19:00

20.3°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.9 km/giờ

22:00

19.7°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 19.8°
Sáng/Tối
19.3/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Mây cụm

01:00

19.5°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.01 km/giờ

04:00

18.9°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.82 km/giờ

07:00

19.6°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.4 km/giờ

10:00

29.3°C / 29.3°C
Mây cụm Mây cụm
43%
1.03 km/giờ

13:00

32.2°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
35%
1.47 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.6 km/giờ

19:00

23.4°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.84 km/giờ

22:00

19.6°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
34.7/ 21°
Sáng/Tối
20.7/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Nhiều mây

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.66 km/giờ

04:00

18.8°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.51 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 17.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Thấp/Cao

15.5°/34.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

15.3 °C

Chỉ số UV

0