Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:50 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
21.2/ 20.2°
Sáng/Tối
20.5/ 21.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ

01:00

20.6°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.14 km/giờ

04:00

20.6°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.9 km/giờ

07:00

20.4°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.76 km/giờ

10:00

21.5°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.2 km/giờ

13:00

22.2°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.65 km/giờ

16:00

21.2°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.36 km/giờ

19:00

20.1°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.56 km/giờ

22:00

20.4°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
22.4/ 20.4°
Sáng/Tối
20.3/ 21.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ

01:00

20.5°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.07 km/giờ

04:00

20.6°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.56 km/giờ

07:00

20.2°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.52 km/giờ

10:00

22.4°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3 km/giờ

13:00

21.8°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.88 km/giờ

16:00

21.5°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.77 km/giờ

19:00

20.4°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.29 km/giờ

22:00

20.6°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
22.8/ 20°
Sáng/Tối
19.7/ 21.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ

01:00

19.5°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.06 km/giờ

04:00

19.9°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.97 km/giờ

07:00

20.6°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.63 km/giờ

10:00

21.8°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.79 km/giờ

13:00

22.7°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.18 km/giờ

16:00

21.4°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.64 km/giờ

19:00

20.9°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.73 km/giờ

22:00

20.9°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.7°
Sáng/Tối
19.7/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa

01:00

19.5°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.55 km/giờ

04:00

19.4°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.27 km/giờ

07:00

20.9°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.97 km/giờ

10:00

22.8°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.49 km/giờ

13:00

25°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.07 km/giờ

16:00

23.2°C / 23.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.39 km/giờ

19:00

21.1°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.09 km/giờ

22:00

21.9°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.7°
Sáng/Tối
20.4/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa

01:00

20°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.99 km/giờ

04:00

20.2°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.06 km/giờ

07:00

20.6°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.49 km/giờ

10:00

23.9°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.17 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.07 km/giờ

16:00

23.3°C / 23.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.43 km/giờ

19:00

21.6°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.1 km/giờ

22:00

21°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.03 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 20.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

20.7°/22.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

0