Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 19.8°
Sáng/Tối
18.8/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 20.6°
Sáng/Tối
18.7/ 23.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 19°
Sáng/Tối
17.1/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 19.6°
Sáng/Tối
17.6/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 18.5°
Sáng/Tối
18.2/ 25.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 18.6°
Sáng/Tối
18.6/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 20.1°
Sáng/Tối
18.8/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 20.1°
Sáng/Tối
19.9/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 19.1°
Sáng/Tối
19.9/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 18°
Sáng/Tối
17.8/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 18.4°
Sáng/Tối
17.1/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 18.6°
Sáng/Tối
16.6/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 19.1°
Sáng/Tối
16.7/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18.4/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.2°
Sáng/Tối
19.6/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 18.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 19.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Thấp/Cao

17.4°/29.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0