Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 21.3°
Sáng/Tối
20.6/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20.8°
Sáng/Tối
20/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 21.5°
Sáng/Tối
21.9/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 20.6°
Sáng/Tối
21.4/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.2°
Sáng/Tối
20.3/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 21°
Sáng/Tối
20.1/ 20.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20.9/ 20.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19.1/ 19°
Sáng/Tối
19.8/ 19.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.4/ 19.5°
Sáng/Tối
19.5/ 19.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 20.6°
Sáng/Tối
20.4/ 20.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.2/ 20.8°
Sáng/Tối
20.2/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 21°
Sáng/Tối
20.4/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.2°
Sáng/Tối
19.5/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 28.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Thấp/Cao

21°/29.3°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

10.99