Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 08/12/2023

Phú Lộc

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Phú Lộc

Tam Giang

0 mm

đo tại UBND xã Tam Giang

Ea Hồ

0 mm

đo tại UBND xã Ea Hồ

Buôn Triết

0 mm

đo tại UBND xã Buôn Triết

Ea Nuôl

0 mm

đo tại UBND xã Ea Nuôl

Ea Kiết

0 mm

đo tại UBND xã Ea Kiết

Cư Pơng

0 mm

đo tại UBND xã Cư Pơng

Ia Lốp

0 mm

đo tại UBND xã Ia Lốp

Ea Tul

0 mm

đo tại UBND xã Ea Tul

Ea Weel

0 mm

đo tại UBND xã Ea Weel

Ea Sin

0 mm

đo tại UBND xã Ea Sin

Cư Klông

0 mm

đo tại UBND xã Cư Klông

Ea Súp

0 mm

đo tại Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp

Ea Ning

0 mm

đo tại UBND xã Ea Ning

Ea Kao

0 mm

đo tại UBND xã Ea Kao

Ea Yiêng

0 mm

đo tại UBND xã Ea Yiêng

Ea Pal

0 mm

đo tại UBND xã Ea Pal

Cư San

0 mm

đo tại UBND xã Cư San

Bình Hòa

0 mm

đo tại UBND xã Bình Hòa

Xuân Phú

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Phú

Ea Kmut

0 mm

đo tại UBND xã Ea Kmut

Ea Tir

0 mm

đo tại UBND xã Ea Tir

Ea Bông

0 mm

đo tại UBND xã Ea Bông

Hòa Khánh

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Khánh

Ea Knuếc

0 mm

đo tại UBND xã Ea Knuếc

Cư A Mung

0 mm

đo tại UBND xã Cư A Mung

Ea H'MLay

0 mm

đo tại UBND xã Ea H'MLay

Ea Kar

0 mm

đo tại UBND thị trấn Ea Kar

Ea R'Bin

0 mm

đo tại UBND xã Ea R'Bin

Dray Bhăng

0 mm

đo tại UBND xã Dray Bhăng

Ea Pôk

0 mm

đo tại UBND thị trấn Ea Pôk

Ea Pil

0 mm

đo tại UBND xã Ea Pil

Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Krông Nô

Hòa Phong

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Phong

Cư Prao

0 mm

đo tại UBND xã Cư Prao

Buôn Trấp

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Buôn Trấp

Yang Reh

0 mm

đo tại UBND xã Yang Reh

Đăk Phơi

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Phơi

Ea H'Leo

0 mm

đo tại UBND xã Ea H'Leo

Ea Sô

0 mm

đo tại UBND xã Ea Sô

Ya Tờ Mốt

0 mm

đo tại UBND xã Ya Tờ Mốt

Yang Mao

0 mm

đo tại UBND xã Yang Mao

Ea Trul

0 mm

đo tại UBND xã Ea Trul

Dang Kang

0 mm

đo tại UBND xã Dang Kang

Cư Yang

0 mm

đo tại UBND xã Cư Jang

Hòa Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Tiến

Ea Ô

0 mm

đo tại UBND xã Ea Ô

Vụ Bổn

0 mm

đo tại UBND xã Vụ Bổn

Cư Kbang

0 mm

đo tại UBND xã Cư Kbang

Ea Tar

0 mm

đo tại UBND xã Ea Tar

Cư Pui

0 mm

đo tại UBND xã Cư Pui

VPTT BCH PCTT&TKCN Đăk Lăk

0 mm

đo tại VPTT BCH PCTT&TKCN Đăk Lăk

Ea Sol

0 mm

đo tại UBND xã Ea Sol

Ea Tóh

0 mm

đo tại UBND xã Ea Tóh

Ea Bar

0 mm

đo tại UBND xã Ea Bar

Ea Rốk

0 mm

đo tại UBND xã Ea Rốk

Krông Bông

0 mm

đo tại Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

ĐLiê Ya 2

0 mm

đo tại Xã ĐLiê Ya, Huyện Krông Năng

Ea H'đinh

0 mm

đo tại Xã Ea H'đinh, Huyện Cư M'gar

Yang Mao 5

0 mm

đo tại Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông

Ea Knốp

0 mm

đo tại Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar

Cư Prao 2

0 mm

đo tại Xã Cư Prao, Huyện M'Đrắk

Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

18.4°/29.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0