Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Mưa nhẹ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
99%
1.4 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.88 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.32 km/giờ

10:00

29°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
60%
0.06 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.85 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.55 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.68 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.21 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.42 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.01 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.13 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.26 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.5 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.75 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.6 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.72 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.28 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.37 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.5 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.8 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.16 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.28 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.09 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.49 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.37 km/giờ

10:00

28°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.71 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.32 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.24 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.5 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0