Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:19 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
22.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 21.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ

07:00

21.9°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.8 km/giờ

10:00

22.8°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.13 km/giờ

13:00

22.7°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.08 km/giờ

16:00

21.2°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.53 km/giờ

19:00

21.6°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.86 km/giờ

22:00

21.7°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.5/ 21.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.16 km/giờ

04:00

21.4°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.18 km/giờ

07:00

22.6°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.97 km/giờ

10:00

22.9°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.84 km/giờ

13:00

23.4°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.49 km/giờ

16:00

21.3°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.11 km/giờ

19:00

21.9°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.8 km/giờ

22:00

21.7°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.66 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.8°
Sáng/Tối
21/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa

01:00

21.2°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.14 km/giờ

04:00

21.3°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.2 km/giờ

07:00

21°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.61 km/giờ

10:00

23°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.69 km/giờ

13:00

24.7°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.12 km/giờ

16:00

23.5°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.8 km/giờ

19:00

22.1°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.5°
Sáng/Tối
21/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa

01:00

21.2°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.71 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.35 km/giờ

07:00

22.3°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.06 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.72 km/giờ

13:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.57 km/giờ

16:00

22.6°C / 23.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.85 km/giờ

19:00

22.7°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.73 km/giờ

22:00

21.3°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
21.1/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa

01:00

21.9°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.27 km/giờ

04:00

21.5°C / 22.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.14 km/giờ

07:00

21.5°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.3 km/giờ

10:00

21.6°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.29 km/giờ

13:00

22.6°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.36 km/giờ

16:00

22.4°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.34 km/giờ

19:00

21.8°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

22:00

21.3°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.7°
Sáng/Tối
21.2/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ

01:00

21.3°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.98 km/giờ

04:00

21.9°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 21.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Thấp/Cao

21.3°/23.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0