Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 18/01/2022
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Đắk Lắk
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:41
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.86 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.18