Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 13/07/2024
Thấp/Cao
21.6/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.9/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.7/ 21.1°
Tầm nhìn
2.04 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.3/ 21.8°
Tầm nhìn
0.26 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.5/ 21.1°
Tầm nhìn
3.31 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 23.9°
Tầm nhìn
7.08 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.8/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.3/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Thấp/Cao

20.3°/24.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

4.67