Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:21 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Đắk Lắk
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0