Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:12 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:51
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0