Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 36.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 26.9°
Sáng/Tối
23.5/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 37.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 24.1°
Sáng/Tối
22.3/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.3°
Sáng/Tối
22.2/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 22.1°
Sáng/Tối
21.3/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 22.3°
Sáng/Tối
21.1/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 34.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Thấp/Cao

23.7°/40.3°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

6.01