Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:51
Mưa nhẹ
Đắk Lắk
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Thấp/Cao

16°/32°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.27