Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:34 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0