Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
24.6/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.8°
Sáng/Tối
22.1/ 22.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.7/ 21.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 21.1°
Sáng/Tối
20.5/ 21.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.4/ 21.8°
Sáng/Tối
22/ 21.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 22.5°
Sáng/Tối
21.3/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.9°
Sáng/Tối
21.3/ 21.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.1/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.3/ 20.3°
Sáng/Tối
20.2/ 20.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Thấp/Cao

21.2°/25.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.14 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0