Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Đắk Lắk
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

8.61