Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:55 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 21°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
18/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
18/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

19°/38°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0