Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
26.8/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 19.9°
Sáng/Tối
20/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 20.1°
Sáng/Tối
18.9/ 23.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 19.8°
Sáng/Tối
19.3/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.9/ 21°
Sáng/Tối
20.7/ 23.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 19.1°
Sáng/Tối
20.9/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 20.6°
Sáng/Tối
20.3/ 24.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.6/ 20.9°
Sáng/Tối
20.3/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 19.9°
Sáng/Tối
19.2/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.7/ 20.2°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 19.2°
Sáng/Tối
19.8/ 21.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 18.3°
Sáng/Tối
20/ 19.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 18.6°
Sáng/Tối
18.4/ 19.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19.2°
Sáng/Tối
18.1/ 20.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19.7°
Sáng/Tối
19.1/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 19.4°
Sáng/Tối
18.6/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 20.4°
Sáng/Tối
18.8/ 21.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 20.9°
Sáng/Tối
20/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 20.8°
Sáng/Tối
19.5/ 21.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 20.4°
Sáng/Tối
20.8/ 21.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 19.6°
Sáng/Tối
19.7/ 20.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19°
Sáng/Tối
19.1/ 20.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 19.6°
Sáng/Tối
19.9/ 21.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 20.4°
Sáng/Tối
19.9/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19.5°
Sáng/Tối
21/ 21.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 19.1°
Sáng/Tối
19.2/ 20.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 20°
Sáng/Tối
18.5/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.1/ 19.2°
Sáng/Tối
18.8/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20°
Sáng/Tối
19.3/ 19.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

18.1°/29.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0