Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:06 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.16