Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:06 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.5/ 23.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 22.1°
Sáng/Tối
21.5/ 23.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21.7°
Sáng/Tối
21.9/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 22.8°
Sáng/Tối
21.6/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.6°
Sáng/Tối
21.3/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.5/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 22.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

21.2°/25.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0