Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 22.2°
Sáng/Tối
21.1/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 22.7°
Sáng/Tối
21.3/ 34.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 22.5°
Sáng/Tối
19/ 35.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 23.2°
Sáng/Tối
19.9/ 37.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 24.3°
Sáng/Tối
19.6/ 38.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 25.8°
Sáng/Tối
20.5/ 35.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 36.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Thấp/Cao

19.1°/39°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.71 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0