Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 23/05/2024
Chỉ số UV
1.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.26
Tầm nhìn
4.83 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.71 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.82 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.59 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.11 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.6 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.37 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.8 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
6.58 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

20.5°/31.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.86