Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:46 | 08/12/2023
Thấp/Cao
18.2/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.4/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.7/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Thấp/Cao

17.6°/30.5°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

5.41