Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

1.36 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.3