Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:02 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
23.1/ 21.2°
Sáng/Tối
20.3/ 22.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.3°
Sáng/Tối
21.3/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 21.6°
Sáng/Tối
21.4/ 21.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 21.2°
Sáng/Tối
22.3/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 20.8°
Sáng/Tối
22.5/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 21.3°
Sáng/Tối
22.9/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 21.4°
Sáng/Tối
21.6/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22°
Sáng/Tối
21.1/ 23.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 21.6°
Sáng/Tối
20.2/ 23.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 21.5°
Sáng/Tối
21.1/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.8°
Sáng/Tối
20.8/ 21.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.6°
Sáng/Tối
20/ 21.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 20.3°
Sáng/Tối
21.6/ 22.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.9°
Sáng/Tối
21.9/ 22.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21.6/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 21.1°
Sáng/Tối
21.1/ 23.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.5°
Sáng/Tối
21.2/ 22.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 21°
Sáng/Tối
21.2/ 22.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.8/ 23.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 22.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22°
Sáng/Tối
22.2/ 22.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.3°
Sáng/Tối
21.9/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 22°
Sáng/Tối
22.9/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 22.6°
Sáng/Tối
23/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 21.9°
Sáng/Tối
21.9/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 21.5°
Sáng/Tối
21.3/ 23.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 20.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 21.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Thấp/Cao

19.1°/24.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0