Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:03 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 25.8°
Sáng/Tối
22.3/ 34.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 24.4°
Sáng/Tối
22.6/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 23.1°
Sáng/Tối
21.4/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.4°
Sáng/Tối
21.7/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.3°
Sáng/Tối
22.4/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 37°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Thấp/Cao

22.1°/37.9°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

11.54