Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:59 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
23.2/ 20.4°
Sáng/Tối
20.1/ 21.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa

22:00

21.9°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
20.3/ 20.3°
Sáng/Tối
20.5/ 20.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa

01:00

20.1°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.93 km/giờ

04:00

20.7°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.57 km/giờ

07:00

20.7°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.88 km/giờ

10:00

20.6°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.83 km/giờ

16:00

20.4°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.66 km/giờ

19:00

21°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.96 km/giờ

22:00

20.4°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
3.01 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 21.9°
Sáng/Tối
21/ 22.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ

01:00

20.1°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
3 km/giờ

04:00

20.6°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.99 km/giờ

07:00

20.8°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.69 km/giờ

10:00

20.5°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.68 km/giờ

13:00

21.9°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.77 km/giờ

16:00

22.5°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.14 km/giờ

19:00

21.4°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.78 km/giờ

22:00

21.2°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.48 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.3°
Sáng/Tối
20.9/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ

01:00

20.1°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.21 km/giờ

04:00

20.2°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.37 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.91 km/giờ

10:00

23.5°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.42 km/giờ

13:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.28 km/giờ

16:00

24.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.59 km/giờ

19:00

21.3°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.62 km/giờ

22:00

21°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.49 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Thấp/Cao

20.2°/22.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

4.39 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0