Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 22.7°
Sáng/Tối
20.1/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 22.6°
Sáng/Tối
20.8/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.6/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 21.2°
Sáng/Tối
20.7/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.7°
Sáng/Tối
20.7/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.7°
Sáng/Tối
20.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21.8°
Sáng/Tối
20.1/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21.1°
Sáng/Tối
20.8/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 21.8°
Sáng/Tối
20.3/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 21.1°
Sáng/Tối
20/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 21.7°
Sáng/Tối
19.7/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.6°
Sáng/Tối
20.3/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 21.9°
Sáng/Tối
20.2/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.5°
Sáng/Tối
20.5/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Thấp/Cao

20.1°/32.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0