Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:13 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.83