Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
18/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

19°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0