Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

1.61 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.59