Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:05 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 20.9°
Sáng/Tối
21.7/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 21.8°
Sáng/Tối
20.7/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 21°
Sáng/Tối
20.8/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 21°
Sáng/Tối
20.8/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 23.9°
Sáng/Tối
21/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mây cụm
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 22.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Thấp/Cao

21°/28.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0