Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:46 | 15/06/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
12.38
Tầm nhìn
8.72 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.47
Tầm nhìn
5.41 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.36 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa vừa 24.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Thấp/Cao

22.1°/33.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0