Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:35 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 22.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 35.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Thấp/Cao

22.8°/35.8°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

9.49