Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
27.2/ 20.1°
Sáng/Tối
19.3/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 20.2°
Sáng/Tối
19.5/ 24.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 21.7°
Sáng/Tối
20.9/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.9/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 21.4°
Sáng/Tối
20/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21.3°
Sáng/Tối
20.5/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 21.7°
Sáng/Tối
20.9/ 28.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 21.8°
Sáng/Tối
20.3/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 21.9°
Sáng/Tối
20.3/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.3/ 20.8°
Sáng/Tối
19.1/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Thấp/Cao

19.7°/31.3°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

4.88