Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

20°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0