Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 26.3°
Sáng/Tối
22.6/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 25°
Sáng/Tối
22.1/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 25.3°
Sáng/Tối
22.3/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 23°
Sáng/Tối
22.2/ 35.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.7°
Sáng/Tối
22.9/ 34.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 22.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 24.3°
Sáng/Tối
22.6/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Thấp/Cao

22.5°/38.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

0