Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:00 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.1°
Sáng/Tối
25.7/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.6°
Sáng/Tối
25/ 23.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.9°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.6°
Sáng/Tối
23.7/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.4°
Sáng/Tối
24.2/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 21.3°
Sáng/Tối
23.2/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 22.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.1°
Sáng/Tối
25.7/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Thấp/Cao

22.7°/38.1°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

6.24