Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 22/06/2024
Thấp/Cao
23.6/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.9/ 23.2°
Tầm nhìn
4.57 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.3/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.1/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Thấp/Cao

22.8°/26.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0