Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:23 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
23.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa

13:00

24.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.04 km/giờ

16:00

25.9°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.37 km/giờ

19:00

22.2°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.86 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.62 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22.4/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa

01:00

22.6°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.74 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.28 km/giờ

07:00

22.9°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.29 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.51 km/giờ

13:00

22.6°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.33 km/giờ

16:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.49 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.61 km/giờ

22:00

22.1°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.91 km/giờ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.6°
Sáng/Tối
21.7/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa cường độ nặng

01:00

22.2°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.85 km/giờ

04:00

22.7°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.46 km/giờ

07:00

21.4°C / 22.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.63 km/giờ

10:00

21.5°C / 22.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.69 km/giờ

13:00

22.2°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.03 km/giờ

16:00

22.8°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.61 km/giờ

19:00

22.9°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.13 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.08 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.8 km/giờ

07:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.46 km/giờ

10:00

23.2°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.15 km/giờ

13:00

25°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.85 km/giờ

16:00

22.6°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.63 km/giờ

19:00

22.3°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.64 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.32 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 23.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

21.2°/25.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

9.87 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

4.67