Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 29/06/2022
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
8.77 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0