Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 06/02/2023
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.13 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.1 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.09 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.14 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
0.17 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

0.14 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.08