Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:52 | 18/01/2022
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 15°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:31
Thấp/Cao

9°/18°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0