Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:14 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
10/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:10
Mây thưa
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Thấp/Cao

10°/20°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0