Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:13 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
9.1/ 10.5°
Sáng/Tối
8.2/ 9.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.7/ 11°
Sáng/Tối
10.1/ 10.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10.2/ 9.5°
Sáng/Tối
10.1/ 9.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.5/ 14°
Sáng/Tối
10.9/ 13.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 11.2°
Sáng/Tối
14.3/ 12.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.8/ 8.3°
Sáng/Tối
9.7/ 8.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.3/ 7.6°
Sáng/Tối
7.9/ 7.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.4/ 11.2°
Sáng/Tối
7.1/ 10.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 16.1°
Sáng/Tối
12.3/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20.6°
Sáng/Tối
17/ 21.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 9.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:54
Thấp/Cao

9.3°/11.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

8.6 °C

Chỉ số UV

0