Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

12.63