Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1021 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:09
Nhiều mây
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:08
Thấp/Cao

9°/14°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

2.96