Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:21 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.1/ 25.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25.5°
Sáng/Tối
23.2/ 28.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.7/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23°
Sáng/Tối
24.4/ 23.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 23.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 24.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.1°
Sáng/Tối
24.9/ 24.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Thấp/Cao

22.7°/33.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0