Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
11/
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1018 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:34
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9.61 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0