Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:09 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật 38 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0