Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
20/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0