Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0