Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mây cụm
Huyện Trùng Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.27