Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:41 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.47