Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:28 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 23.4°
Sáng/Tối
24.3/ 24.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 22°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
23.4/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Thấp/Cao

22.7°/28.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0