Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:47 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.3°
Sáng/Tối
24/ 24.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 24.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 24.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.8°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.2°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.3°
Sáng/Tối
24/ 25.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

998 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.1°
Sáng/Tối
24.8/ 24.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.5°
Sáng/Tối
24.9/ 24.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.3°
Sáng/Tối
24.8/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

999 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

22.5°/29.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.96