Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:22 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.4°
Sáng/Tối
21.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.9/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.6/ 22.6°
Sáng/Tối
20.9/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 19.7°
Sáng/Tối
21.2/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22.9°
Sáng/Tối
19.3/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.1°
Sáng/Tối
22.9/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Thấp/Cao

21°/32.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.34 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0