Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:38
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

6.63